diabetes

En 3d-bild på ett enterovirus. Bild: Fakulteten för medicin och biovetenskap vid Tammerfors universitet