diabetes4

Antalet insjuknade har mer än sexdubblats sedan 1950-talet. Först under det senaste årtiondet har ökningen avstannat. För tillfället finns det cirka 45 000 personer med den här sjukdomen i Finland.