Bakteriofager kan orsaka syrningsstörningar

Syrningsstörningar kan orsakas såväl av bakteriofager som antibiotika och andra syrningshämmande ämnen som kan finnas i leverantörmjölken. Kontrollen av syrningshämmande
ämnen i mjölkbedömningen är ett viktigt led i att säkerställa en jämn mjölkkvalitet för osttillverkning.
Vad gäller bakteriofager så kan en uppförökning och rundgång ske på gården om
vassle levereras i opastöriserat skick med tankbilar som sedan hämtar mjölken utan efterföljande
diskning. Bakteriofager är ett betydligt allvarligare problem vid osttillverkning än vid
tillverkning av kulturmjölksprodukter (4.2.1). Syrningsstörningar kan också leda till produktfel
genom att främmande bakterier ges tillfälle att föröka sig i osten.


Hos oss kan ni Städning Stockholm


Källa