Biologisk bekämpning istället för antibiotika

I en värld där antibiotika förlorar alltmer av sin effekt mot bakterier på grund av att bakterierna utvecklar resistens, kan en gammal metod få förnyad betydelse: bakeriofager.

Bakteriofager upptäcktes i England 1915 och i Frankrike 1917 där man fann att det fanns stora mängder fager varhelst det fanns bakterier. Bakteriofager är virus som ser ut som små månlandare med en kapsel med genetiskt material och ben som fäster på bakterieytan, varefter fagen injicerar sitt DNA i bakterien som därefter tillverkar nya fager. Fagerna är mycket specifika på vilka bakterier de angriper och återfinns där det finns bakterier, i reningsverk, nedsmutsat vatten eller i avföringen hos personer med bakterieinfektioner. Fortsätt läsa

Miljoner till forskning om antibiotikaresistens

Forskningsrådet Formas har beslutat stödja fyra europeiska samarbetsprojekt om antibiotika och antibiotikaresistens. Ett av dessa är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Danmark och Norge, där man ska titta närmare på antibiotika och antibiotikaresistens i avloppsvatten. Huvudman för projektanslaget är Rolf Lood, infektionsforskare vid Lunds universitet. Fortsätt läsa

Snöskottning i Stockholm

img_7550Under vintersäsongen ökar belastningen på taket dramatiskt om man inte utför aktiv snöskottning. Snö och is kan lätt leda till fuktskador och äventyra säkerheten runt fastigheten, eftersom mycket kan ramla ned från takkanterna på exempelvis människor och bilar. Det finns även en risk att hela taket kan rasa och då skada insidan på huset samt människorna i det. Förutom faran för de inneboende och människorna runt om huset, kan det även vara svårt att få ersättning från försäkringsbolaget vid olyckor och skador relaterade till snö och is om man inte har utfört nödvändiga säkerhetsåtgärder på taket. Lösningen till alla dessa problem är snöskottning. Fortsätt läsa

Säkerhetsdörrar Team Guard AB

Säkerhetsdörrar1Säkerhetsdörrar är en bra investering!

Att välja att investera i en säkerhetsdörr ger som sagt många fördelar förutom det uppenbara inbrottsskyddet.

På Team Guardab arbetar vi med flera av de bästa tillverkarna av säkerhetsdörrar, både i och utanför Sverige. Genom att inte vara styrd till endast en leverantör har vi möjlighet att leverera rätt dörr utefter varje enskild förutsättning. Fortsätt läsa

3D-modellering

3D-modellering
Vi tycker att 3D-modellering är den mest intressanta delen i skapandeprocessen för tredimensionella projekt.
En tydlig placering av varje punkt och eleganta kurviga linjer är förutsättningar för skapande av en kvalitativ 3D-modell.
Även om det inte enbart är 3D-modellering som avgör projektets nivå är det den som sätter kvalitetsribban för slutresultatet.
Kontakta oss om du behöver högkvalitativa 3D-modeller som är gjorda efter dina mönster, skisser, och ritningar samt om du har ett designprojekt som du vill se i en fotorealistisk kvalitet. Fortsätt läsa

Balett Regler

Betalning

Betalning görs till bankgiro eller kontant . Kursavgiften skall vara oss tillhanda senast vid andra lektionstillfälle efter kursstart. Vid anmälan tätt inpå eller efter kursstart gäller betalning oss tillhanda senast 14 dagar från kursbekräftelsens datering. Vid försenad betalning påförs en avgift på 150 kr, detta gäller även vid försenad delbetalning.
Prova på lektion Fortsätt läsa