Categories
Search
Google
Archives

Archive for the ‘Virus’ Category

Vi tvingas lägga in patienter för något som borde varit en enkel infektion
och ge dem dyr, intravenös antibiotika. Det är absurt, säger Inga Odenholt. Read the rest of this entry »

Långt nere i berget pågår ett osynligt fältslag mellan virus och bakterier. Virusen attackerar bakterierna, dödar dem och hindrar på så sätt bakteriekolonierna att växa. Read the rest of this entry »

•Bakteriofager är virus som angriper bakterier och förekommer i alla miljöer där bakterier finns.
•Bakteriofager kan angripa syrningskulturer och därför störa tillverkningen av syrade produkter och ost
•Nedan ges fakta om spridningsvägar, produktpåverkan, förekomst, klassifikation, karaktäristik, odling och identifikation samt referenser. Read the rest of this entry »

Syrningsstörningar kan orsakas såväl av bakteriofager som antibiotika och andra syrningshämmande ämnen som kan finnas i leverantörmjölken. Read the rest of this entry »

Så fort som viruset har fästs vid cellens ytreceptorer startar penetrationen. Penetrationen är en energikrävande process, som kan ske endast i metaboliskt aktiva celler. Read the rest of this entry »

Det är ett tidens tecken att alternativ eller komplement till antibiotikabehandling av infektionssjukdomar diskuteras i samband med de ökande problemen med antibiotikaresistens. Read the rest of this entry »

Det verkar alldeles snurrigt att forskning om fagterapi får så lite pengar i Sverige och andra västländer. Ska svenska patienter behöva åka till Polen eller Georgien för att få behandling? Read the rest of this entry »

Vi har visat att undermedicinen fortfarande är en undermedicin. Read the rest of this entry »

Ju mer antibiotika vi använder, desto fler bakterier blir resistenta mot medicinen. Ett alternativ när antibiotikan inte längre biter är virus. Read the rest of this entry »

En metod för att upptäcka fekal förorening är att leta efter virus som angriper
indikatorbakterier, så kallade bakteriofager. Read the rest of this entry »