Category Archives: Bakteriofag

Om bakteriofag

Vapnet mot bakterierna – som struntas i

Bakteriätande virus skulle kunna rädda mänskligheten från antibiotikaresistenta ­infektioner i många situationer. Men det finns ett problem: de är inte lönsamma att sälja.

Den 13 till 19 november var den internationella veckan för medvetenhet om antibiotikaresistens. Samma vecka såg vi panikrapportering i Indien om resistenta ”superbakterier” och ett larm om sjukhussjuka i Australien. Fortsätt läsa

Bakteriofag T4 infekterar en bakterie

Alla virus måste på något vis in i en värdcell för att kunna föröka sig. Bakteriofager (eller bara ”fager”) är en typ av virus, som bara infekterar bakterier.

I det här klippet visas hur bakteriofag T4 – inte helt olik en månlandare – landar på en bakteries yta. Fortsätt läsa

Biologisk bekämpning istället för antibiotika

I en värld där antibiotika förlorar alltmer av sin effekt mot bakterier på grund av att bakterierna utvecklar resistens, kan en gammal metod få förnyad betydelse: bakeriofager.

Bakteriofager upptäcktes i England 1915 och i Frankrike 1917 där man fann att det fanns stora mängder fager varhelst det fanns bakterier. Bakteriofager är virus som ser ut som små månlandare med en kapsel med genetiskt material och ben som fäster på bakterieytan, varefter fagen injicerar sitt DNA i bakterien som därefter tillverkar nya fager. Fagerna är mycket specifika på vilka bakterier de angriper och återfinns där det finns bakterier, i reningsverk, nedsmutsat vatten eller i avföringen hos personer med bakterieinfektioner. Fortsätt läsa

Miljoner till forskning om antibiotikaresistens

Forskningsrådet Formas har beslutat stödja fyra europeiska samarbetsprojekt om antibiotika och antibiotikaresistens. Ett av dessa är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Danmark och Norge, där man ska titta närmare på antibiotika och antibiotikaresistens i avloppsvatten. Huvudman för projektanslaget är Rolf Lood, infektionsforskare vid Lunds universitet. Fortsätt läsa