Miljoner till forskning om antibiotikaresistens

Forskningsrådet Formas har beslutat stödja fyra europeiska samarbetsprojekt om antibiotika och antibiotikaresistens. Ett av dessa är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Danmark och Norge, där man ska titta närmare på antibiotika och antibiotikaresistens i avloppsvatten. Huvudman för projektanslaget är Rolf Lood, infektionsforskare vid Lunds universitet.

– Antibiotikaresistens är en av de största medicinska utmaningarna i modern tid. Tidigare lättbehandlade infektioner kräver nu stora ingrepp, och flera mikrober har utvecklat resistens även mot de senaste tillskotten inom antibiotika. Flera försök har gjorts för att dämpa denna utveckling, bland annat genom mer restriktiv användning av antibiotika inom sjukvård, och många insatser har delvis varit framgångsrika. Dock kvarstår problemet, och det är ett växande problem.

Rolf Lood forskar om antibiotikaresistens. Bild: Johannes Westman

Anslaget för forskningsprojektet är på totalt drygt 14 miljoner kronor. Av dessa är närmare 9 miljoner avsatta för Rolf Loods delprojekt.

– Även om effekten av resistens är som tydligast inom sjukvården och på sjukhus, är grunden till spridningen inte nödvändigtvis kopplad till dessa instanser. I våra vattenreningsverk pumpas kontinuerligt antibiotika och resistenta bakterier genom reningssteg, säger Rolf Lood, som är verksam vid IKVL, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

– Vårt projekt kommer att undersöka hur denna spridning sker, i vilken grad bakteriofager påverkar detta och hur detta kan förhindras. Vilken biologisk och medicinsk roll denna spridning har och genom vilka mekanismer den sker.

Rolf Loods delprojekt kommer att pågå mellan åren 2017-2019.

– Vi kommer att börja småskaligt på laboratorieskala, varefter vi successivt går över till mer storskaliga försök och utvecklar matematiska modeller för att följa och förutsäga förloppet, samt utvecklar nya sätt att minska denna spridning.

Projektet är translationellt och forskare inom medicin, genetik, biomedicin, molekylärbiologi, mikrobiologi, kemi, bioteknologi, virologi, ingenjörsverksamhet, samt matematik kommer att delta.

OLLE DAHLBÄCK

Källa: med.lu.se