Colifager

En metod för att upptäcka fekal förorening är att leta efter virus som angriper
indikatorbakterier, så kallade bakteriofager. Eftersom indikatororganismerna härstammar från
tarmen gör även deras angripande virus det (Stenström 1996). Många bakteriofager påminner om enteriska virus med avseende på struktur, storlek och uppförande i vatten, vilket gör dem lämpliga som indikatorer när virus skall påvisas (Maier m.fl. 2000).
E. coli kan angripas av flera typer av virus, colifager. Dessa kan upptäckas genom snabba och enkla analyser (Stenström 1996).

Källa